HÅLLBARHET

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  Det är en handlingsplan för en hållbar framtid för människor och för vår jord. Hållbarhet består av: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Tillsammans med leverantörer, partners, resenärer och kollegor vill vi verka för ett hållbart resande samt utbilda, uppmuntra och påverka vår omgivning till att göra smarta val 🌿

Vision och riktlinjer
Vår vision är att du som resenär ska få genuina möten, minnesvärda natur- och kulturupplevelser och samtidigt bidra med något positivt på resmålet. Att intäkterna hamnar i rätt händer, att våra lokala partners runt om i världen har respekt för människor orättvisa villkor och att vi erbjuder hållbara alternativ till våra kunder är grundläggande när vi skapar resor. 
 

Våra riktlinjer för hållbarhet

  • Vi använder lokala entreprenörer för guidning och transporter på plats
  • Väljer partners som delar våra värderingar om ansvarsfullt resande och respekt för människor samt natur
  • Följer upp att våra partners lever upp till våra förväntningar genom studieresor
  • Vi strävar efter kvalitet i alla led och har system för kvalitetskontroll med hjälp av kundutvärderingar
  • Våra medföljande färdledare är experter på sina resmål och resans syfte
  • Verkar för att våra lokala partners alltid har rättvisa, hållbara och säkra arbetsvillkor
  • Stödjer lokala miljöinitiativ, naturvårdsprojekt och sociala projekt
  • Informerar aktivt om resmålet, dess natur och kultur
  • Vid inköp av kontorsmaterial prioriterar vi miljömärkta produkter och grön energi
Travelife

Vi är medlemmar i Travelife och vi har påbörjat processen för att steg för steg arbeta mot att uppfylla internationella hållbarhetsstandarder. Travelife är ett internationellt erkänt, GSTC – Global Sustainable Tourism Council ackrediterat utbildnings-, lednings- och certifieringsprogram inom hållbar turism.