HÅLLBARHET

Hållbarhet

🌿Vi på WE Travel Group bryr oss om vår omvärld och vill bidra till hållbar utveckling. Som paketresearrangör är vi en del av en omfattande värdekedja. Tillsammans med våra leverantörer, samarbetspartners, resenärer och ägare vill vi verka för hållbar utveckling inom vår verksamhet samt utbilda, uppmuntra och påverka vår omgivning till att göra smarta val.
 
Travelife

Vi är medlemmar i Travelife och vi har påbörjat processen för att steg för steg arbeta mot att uppfylla internationella hållbarhetsstandarder med målet att bli cerifierade. Vi kartlägger vår verksamhets påverkan på omvärlden och dess påverkan på oss som företag. Det är ett ständigt pågående arbete och vi uppdaterar våra riktlinjer och policies med Travelifes verkyg för hållbarhetsrapportering som grund.  Travelife är utbildnings-, lednings- och certifieringsprogram inom hållbar turism som hjälper oss att arbeta strukturerat och integrera samtliga aspekter av hållbarhet i vår dagliga verksamhet. 

Vision

Vår vision är att du som resenär ska få genuina möten, minnesvärda natur- och kulturupplevelser och samtidigt bidra till positiv utveckling på resmålet. Att intäkterna hamnar i rätt händer, att våra lokala partners runt om i världen visar respekt för rättvisa och människors lika värde samt att erbjuda våra resenärer hållbara alternativ är grundläggande för oss när vi skapar resor.  Vi arbetar just nu fram en nya uppförandekod för våra leverantörer och uppdaterar våra interna policydokument. Ta gärna del av vår hållbarhetspolicy och hör av dig till oss om du har några frågor!

Kontakt via info@wetravelgroup.se