HÅLLBARHET

Hållbarhet

🌿En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  Som paketresearrangör är vi en del av en omfattande värdekedja. Tillsammans med våra leverantörer, partners, resenärer och investerare vill vi verka för hållbar utveckling inom vår verksamhet samt utbilda, uppmuntra och påverka vår omgivning till att göra smarta val.
 
Travelife

Vi är medlemmar i Travelife och vi har påbörjat processen för att steg för steg arbeta mot att uppfylla internationella hållbarhetsstandarder. Vi kartlägger vår verksamhets påverkan på omvärden och dess påverkan på oss som företag. Det är ett ständigt pågående arbete och vi uppdaterar våra riktlinjer och policies med Travelifes verkyg för hållbarhetsrapportering som grund.  Travelife är ett internationellt erkänt GSTC – Global Sustainable Tourism Council ackrediterat utbildnings-, lednings- och certifieringsprogram inom hållbar turism. 

Vision
Vår vision är att du som resenär ska få genuina möten, minnesvärda natur- och kulturupplevelser och samtidigt bidra till positiv utveckling på resmålet. Att intäkterna hamnar i rätt händer, att våra lokala partners runt om i världen visar respekt för rättvisa och människors lika värde samt att kunna erbjuda våra resenärer hållbara alternativ är grundläggande för oss när vi skapar resor.